Voorwaarden

Je kunt geheel vrijblijvend een optie nemen op een voorkeursdatum. Deze optie blijft voor je staan, totdat je zeker weet of de clinic doorgang gaat vinden of totdat ik een 2e aanvraag voor dezelfde datum ontvang. Dan zal ik eerst contact met je opnemen, zodat je als 1e een keuze kunt maken. Je moet dan wel binnen 48 uur een beslissing nemen.

Zodra een datum definitief is overeengekomen, stuur ik een contract / bevestiging toe, waarin de afspraken kort vermeld staan. Een boeking moet echter 30 dagen voor aanvang van het evenement zijn gedaan. In een later stadium wordt het definitieve programma in onderling overleg samengesteld. Het totale, actieve programma duurt maximaal 3,5 aaneengesloten uren. Het is verstandig deelnemers vantevoren laten inschrijven, zodat er rekening gehouden kan worden met bijv. de indeling van de activiteiten, wedstrijdprogramma en aantal extra trainers.

Indien vanwege weersomstandigheden de clinic uitgesteld wordt, dient dit minstens 24 uur voor aanvang gecommuniceerd te worden. In dat geval wordt de clinic op een in onderling overleg overeengekomen tijdstip ingehaald. Als op de dag zelf meer dan de helft van de clinic gedaan is, wordt er in ieder geval niet meer teruggekomen. En zodra de trainers op de dag zelf aanwezig zijn, dient de clinic in alle redelijkheid doorgang te vinden.

Indien het organisatieschema niet gewijzigd wordt, worden er geen kosten berekend. Uitstel kan slechts 1 maal plaatsvinden en dient binnen 12 maanden te worden gepland na datum van de oorspronkelijke clinic.

Wordt de clinic binnen 2 maanden gepland, dan blijft de aanvankelijk overeengekomen prijs gehandhaafd. Wordt de clinic op verzoek van opdrachtgever meer dan 2 maanden uitgesteld, dan wordt een eventuele prijswijziging doorberekend.

Bij afzeggingen van een definitieve boeking met een andere reden dan voorgenoemde (weer) of ernstige ziekte / ongeval zal het volledige bedrag helaas verschuldigd zijn.

Mocht Jan Siemerink ziek of geblesseerd zijn, dan wordt naar een adequate vervanger gezocht om de clinic te laten doorgaan. Mocht dat niet lukken of je wilt dat niet, dan wordt een nieuwe datum gepland.