Voorwaarden

De tennistrainingen voor Azzurro-leden zijn op dinsdag en woensdag. Je kunt zelf jouw voorkeur dag en tijd aangeven, mits nog beschikbaar.

Een lesuur bestaat uit 55 minuten tennistraining inclusief warming-up. Twee lesuren bestaan uit 110 minuten tennistraining inclusief warming-up.

De trainingspakketten worden gedurende het hele jaar aangeboden en de trainingen gaan altijd door. Tenzij door regen / hagel / sneeuw de banen onbespeelbaar zijn. Dan vervalt de tennistraining en wordt deze verplaatst. Worden de banen gedurende de training onbespeelbaar en / of heeft 50% van de training plaats gevonden, dan wordt de training als gegeven beschouwd.

Bij verhindering / ziekte dien je dit tijdig en in alle redelijkheid uiterlijk 24 uur vantevoren even te melden. De tennistraining zal dan worden verplaatst. Gebeurt dit niet, dan zijn we helaas genoodzaakt de training in rekening te brengen. Je mag je wel laten vervangen door een ander persoon voor de tennistraining, mits tijdig gecommuniceerd.

Jan Siemerink heeft het recht tennistrainingen te verplaatsen vanwege verhindering / ziekte en zal dit tijdig en in alle redelijkheid uiterlijk 24 uur vantevoren communiceren.

Jan Siemerink is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die ontstaan tijdens de tennistrainingen.

De algemene voorwaarden behorend bij het lidmaatschap van Azzurro Wellness blijven gelden.